Innehåll

Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Jämställdhetsbonus

Från och med 1 januari 2017 avskaffades reglerna om jämställdhetsbonus.