Innehåll

Jobbskatteavdrag innebär en skatttelättnad på inkomster av anställning eller aktiv näringsverksamhet.

Inkomster som inte ger rätt till jobbskatteavdrag kan vara:

  • sjukpenning

  • föräldrapenning

  • ersättning från arbetslöshetskassa

  • aktivitetsersättning

  • sjukersättning

  • pension.

Jobbskatteavdraget påverkar endast kommunalskatten och är inräknad i Skatteverkets skattetabeller. Den anställde ska alltså inte själv ansöka om jobbskatteavdrag.

Hur stort jobbskatteavdraget är beror på arbetsinkomstens storlek och om den anställde är fyllda 65 år vid beskattningsårets ingång.