Innehåll

Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Jobbskatteavdrag

Jobbskatteavdrag innebär en skatttelättnad på inkomster av anställning eller aktiv näringsverksamhet.

Inkomster som inte ger rätt till jobbskatteavdrag kan vara:

  • sjukpenning

  • föräldrapenning

  • ersättning från arbetslöshetskassa

  • aktivitetsersättning

  • sjukersättning

  • pension.

Jobbskatteavdraget påverkar endast kommunalskatten och är inräknad i Skatteverkets skattetabeller. Den anställde ska alltså inte själv ansöka om jobbskatteavdrag.

Hur stort jobbskatteavdraget är beror på arbetsinkomstens storlek och om den anställde är fyllda 65 år vid beskattningsårets ingång.

I 2021 års skattetabeller finns jobbskskatteavdraget inräknat i de olika skattekolumnerna och fördelar sig enligt följande:

Kolumn 1: avser löner, arvoden och liknande ersättningar till den som vid årets ingång inte fyllt 65 år om inkomsten ger rätt till jobbskatteavdrag. Kolumnen ska tillämpas oavsett om allmän pensionsavgift ska betalas eller inte. Skattereduktion för förvärvsinkomst medges.

Kolumn 2: avser pensioner och andra ersättningar till den som vid årets ingång fyllt 65 år, förutsatt att ersättningen inte utgör underlag för allmän pensionsavgift och inte ger rätt till jobbskatteavdrag. Skattereduktion för förvärvsinkomst medges.

Kolumn 3: avser löner, arvoden och liknande ersättningar till den som vid årets ingång fyllt 65 år, om inkomsten ger rätt till förhöjt jobbskatteavdrag. Kolumnen tillämpas oavsett om allmän pensionsavgift ska betalas eller inte. Kolumnen tillämpas även på personer som är födda 1937 och tidigare och som har arbetsinkomster.

Kolumn 4: avser sjuk- och aktivitetsersättning till den som vid årets ingång inte fyllt 65 år. Allmän pensionsavgift ska inte betalas. Inkomsten ger inte rätt till förhöjt grundavdrag eller jobbskatteavdrag. Skattereduktion för förvärvsinkomst medges.

Kolumn 5: avser andra pensionsgrundande ersättningar än löner, t.ex. ersättning från a-kassa och egen arbetsskadelivränta, för den som är född 1938 eller senare, förutsatt att ersättningen utgör grund för allmän pensionsavgift men inte ger rätt till jobbskatteavdrag. Skattereduktion för förvärvsinkomst medges.

Kolumn 6: avser pensioner och andra ersättningar till den som vid årets ingång inte fyllt 65 år, förutsatt att ersättningen inte utgör underlag för allmän pensionsavgift och inte ger rätt till jobbskatteavdrag. Skattereduktion för förvärvsinkomst medges.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...