Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Jubileumsgåva

Lag

En arbetsgivare kan vid olika tillfällen ge gåvor till de anställda. Regler för vid vilka tillfällen och hur de ska behandlas skattemässigt finns i inkomstskattelag (1999:1229).

Jubileumsgåva

När företaget fyller 25 år, 50 år, 75 år, 100 år etc. kan arbetsgivaren ge en vad man i inkomstskattelagen kallar sedvanlig jubileumsgåva till de anställda. Förutsättningen för att den här gåvan ska vara skattefri för den anställde, är att gåvan inte är i form av kontanta pengar och att värdet på gåvan inte är högre än 1 500 kronor, inklusive moms.

Beloppet 1 500 kronor är ett gränsvärde, d.v.s. om beloppet överskrids blir även 1 500 kronor skattepliktiga och ska tas upp som en förmån i den anställdes löneberäkning.

Kommentar

Om beloppen ovan överskrids blir hela beloppet en skattepliktig förmån. Värdet på förmånen ska sättas enligt marknadsvärde, d.v.s. priset som den aktuella gåvan kan köpas för på orten, inklusive moms. Om gåvan ingår i företagets ordinarie sortiment ska värdet sättas enligt företagets försäljningspris.

Bokföring

Arbetsgivarens utgifter för en jubileumsgåva debiteras konto 7631 Utgifter för skattefria gåvor till anställda. Om gåvan till den anställde är skattepliktig debiteras konto 7310 Kontanta extraersättningar eller aktuellt lönekonto.

Beskattning

Om ett skattepliktigt belopp uppstår vid gåvor till anställda enligt ovan, ska värdet behandlas som en skattepliktig förmån. Värdet ökar den anställdes skatteberäkningsunderlag och den skatt som dras från den anställdes bruttolön ökar.

Värdet redovisas som övrig skattepliktig förmån i arbetsgivardeklarationen på individnivå.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...