Innehåll

Lag

En arbetsgivare kan vid olika tillfällen ge gåvor till de anställda. Regler för vid vilka tillfällen och hur de ska behandlas skattemässigt finns i inkomstskattelag (1999:1229).

Jubileumsgåva

När företaget fyller 25 år, 50 år, 75 år, 100 år etc. kan arbetsgivaren ge en vad man i inkomstskattelagen kallar sedvanlig jubileumsgåva till de anställda. Förutsättningen för att den här gåvan ska vara skattefri för den anställde, är att gåvan inte är i form av kontanta pengar och att värdet på gåvan inte är högre än 1 500 kronor, inklusive moms.

Beloppet 1 500 kronor är ett gränsvärde, d.v.s. om beloppet överskrids blir även 1 500 kronor skattepliktiga och ska tas upp som en förmån i den anställdes löneberäkning.

Kommentar

Om beloppen ovan överskrids blir hela beloppet en skattepliktig förmån. Värdet på förmånen ska sättas enligt marknadsvärde, d.v.s. priset som den aktuella gåvan kan köpas för på orten, inklusive moms. Om gåvan ingår i företagets ordinarie sortiment ska värdet sättas enligt företagets försäljningspris.

Bokföring

Arbetsgivarens utgifter för en jubileumsgåva debiteras konto 7631 Utgifter för skattefria gåvor till anställda. Om gåvan till den anställde är skattepliktig debiteras konto 7310 Kontanta extraersättningar eller aktuellt lönekonto.

Beskattning

Om ett skattepliktigt belopp uppstår vid gåvor till anställda enligt ovan, ska värdet behandlas som en skattepliktig förmån. Värdet ökar den anställdes skatteberäkningsunderlag och den skatt som dras från den anställdes bruttolön ökar.

Värdet redovisas som övrig skattepliktig förmån i arbetsgivardeklarationen på individnivå.