Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Julgåva

Lag

En arbetsgivare kan vid olika tillfällen ge gåvor till de anställda. Regler för vid vilka tillfällen och hur de ska behandlas skattemässigt finns i inkomstskattelag (1999:1229).

Arbetsgivaren kan ge en julgåva skattefritt till en anställd om gåvan är av enklare slag. För att gåvan ska vara skattefri får värdet inte överstiga 500 kronor inklusive moms.

I inkomstskattelagen anges tydligt att gåvan inte får ges i form av kontanta pengar. Däremot har Skatteverket blivit liberalare när det gäller presentkort. Tidigare räknades ett presentkort, som inte avsåg en bestämd vara eller tjänst, som kontanta pengar och var därmed skattepliktigt. Från 2006 gäller att ett presentkort, som inte kan bytas mot kontanta pengar, är skattefritt.

Arbetsgivare kan också som julgåva till anställda ge ett presentkort på RUT- eller ROT-arbete. Värdet på presentkortet får vara högst det skattefria gåvobeloppet 500 kronor. De anställde kan sedan betala t.ex. städning för 1 000 kronor och betala 500 kronor med presentkortet. Resten av beloppet blir skattereduktion. Detta förutsätter naturligtvis att den anställde har rätt till skattereduktion för städtjänster och inte slagit i taket för den maximala skattereduktionen.

Kommentar

Om beloppet ovan överskrids blir hela beloppet en skattepliktig förmån. Värdet på förmånen beräknas enligt marknadsvärde, d.v.s. priset som den aktuella gåvan kan köpas för på orten inklusive moms.

Om gåvan ingår i företagets ordinarie sortiment ska värdet sättas enligt företagets försäljningspris.

Bokföring

Arbetsgivarens utgifter för en julgåva debiteras konto 7631 Utgifter för skattefria gåvor till anställda. Om gåvan till den anställde är skattepliktig debiteras konto 7310 Kontanta extraersättningar eller aktuellt lönekonto.

Beskattning

Om ett skattepliktigt belopp uppstår vid julgåvor till anställda, ska värdet behandlas som en skattepliktig förmån. Värdet ökar då den anställdes skatteberäkningsunderlag och den skatt som ska dras från den anställdes kontanta bruttolön ökar.

Värdet ska också redovisas som övrig skattepliktig förmån i arbetsgivardeklarationen på individnivå.