Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Klämdag

Lag

I Sverige har vi sedan 1973 haft 40 timmars arbetsvecka. Bestämmelser om den maximala arbetstiden, raster, pauser m.m. finns i arbetstidslag (1982:673).

Det är arbetsgivaren som beslutar om arbetstidens förläggning. I kollektivavtal finns dock regler om att arbetsgivaren ska informera de anställda om förändrade arbetstider.

”Klämdagar”, t.ex. fredag efter Kristi Himmelfärdsdag, eller dag före helgdag kan vara inarbetade. Det innebär att de anställda får sluta tidigare eller vara helt lediga sådana dagar.

På vissa företag skiljer man på dag före profan helgdag och kyrklig helgdag. På dag före kyrklig helgdag arbetar man halvdag utan att någon inarbetning under året skett. Medan man dag före profan helgdag, t.ex. 1 maj, arbetar hel dag alternativt arbetar in tid så att man kan arbeta halv dag.

Det är också vanligt att man har förlängd arbetstid under vinterhalvåret och som kompensation för den längre arbetstiden, har man kortare arbetstid under sommarhalvåret.

Avtal

Inarbetning av tid får konsekvenser för beräkning av övertidsersättning. Om arbetstiden under sommaren är förkortad utan att arbetstidsförkortningen arbetats in, uppkommer övertid under sommaren när den anställde fullgjort den dagliga arbetstid, som gäller under vinterhalvåret.

Exempel

Valdemar arbetar under vinterhalvåret 08.00-17.00 med en timme rast. Under sommarhalvåret arbetar Valdemar 08.00-16.00 utan att inarbetning av arbetstidsförkortningen har skett. En torsdag i juni arbetar Valdemar mellan kl. 08.00-20.00. Valdemars övertid börjar beräknas efter kl. 17.00 eftersom den förkortade arbetstiden inte har arbetats in.

Kommentar

Det är viktigt att tydligt informera de anställda om hur arbetstiden räknas, om man arbetar in den lediga dagen eller sommartiden under året. Det här kan man informera om i företagets personalhandbok.

Ibland blir det diskussioner angående deltidsanställdas arbetstid. Anställda som arbetar halva dagar under hela veckan tycker att de också ska få en kortare arbetstid under sommaren eller en dag före helgdag. Det här är viktigt att klargöra för de anställda i förväg, så man slipper diskussioner när situationen inträffar.