Innehåll

Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Kontokort

På många företag förser arbetsgivaren de anställda med ett kontokort, t.ex. Eurocard, Mastercard, Visa m.fl. Kontokortet kan ha olika skattemässiga effekter beroende på hur avtalet med kontokortsföretaget är tecknat.

En typ av kontokort kan vara ett företagskort. Fakturan för årsavgift och inköp går till arbetsgivaren. Den anställde får använda kontokortet endast i tjänsten och endast undantagsvis göra mindre privata inköp. Dessa ska då lätt kunna särskiljas och snarast betalas tillbaka till arbetsgivaren. Exempelvis genom avdrag från nettolönen.

Gör den anställde regelmässigt privata inköp med ett företagskort har en skattepliktig förmån uppstått. Den anställde ska då förmånsbeskattas för årsavgiften för ett privat kontokort. Den avgiften är oftast högre än för ett företagskort.

En annan typ av kontokort är ett företagskort där den anställde även kan använda kortet för privata inköp. Fakturan för årsavgiften för ett sådant kort går till företaget medan fakturor för inköp går till den anställde. Det är också den anställde som har betalningsansvar för fakturan.

Om den här typen av kort används enbart i tjänsten uppstår ingen förmån. När en anställd använder kortet i tjänsten gör han utlägg för arbetsgivarens räkning och kan precis som vid kontantutlägg få tillbaka utlägget mot att kvitton lämnas till arbetsgivaren. Använder den anställde kortet endast privat, ska den anställde förmånsbeskattas för värdet av ett privatkort.

En annan variant av kontokort är ett företagskort där fakturan för årsavgiften går till företaget och fakturan för inköpen går till den anställde. I det här fallet är dock arbetsgivaren ansvarig för all betalning. Man kan säga att företaget har gått i borgen för den anställde. Den anställde kan använda kortet för privata inköp. De inköp den anställde gör för företagets räkning blir utlägg som betalas ut mot uppvisande av kvitton. Om den anställde använder kortet endast för privat bruk uppstår en skattepliktig förmån.

En anställd kan också använda ett privat kontokort i tjänsten och får då tillbaka sina utlägg för arbetsgivarens räkning mot uppvisande av kvitton. Om arbetsgivaren betalar årsavgiften för ett privat kontokort betraktas det som kontant lön och ska vara underlag för beräkning av preliminärskatt och arbetsgivaravgifter.

Kommentar

Företag som har många som reser i tjänsten och betalar ut reseförskott, vet hur svårt det ibland kan vara att få in redovisning för förskotten. I de fallen kan någon typ av kontokort vara aktuellt. Det enklaste för företaget är att teckna avtal om kontokort där fakturan för inköpen går till den anställde och den anställde har betalningsansvar för fakturan. Om den anställde själv ska betala fakturan är man kanske mer angelägen om att lämna in kvitton för vilka pengar ska betalas ut.

Man måste dock vara uppmärksam på det privata nyttjandet av kortet så att ingen förmån för årsavgiften uppstår.

I vissa fall kan kontokortet anses som ett skattefritt arbetsredskap. Enligt dessa regler ska kortet ha väsentlig betydelse för arbetets utförande och ha ett begränsat privat värde.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...