Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Kostförmån

 

En av de vanligaste förmånerna på våra arbetsplatser är kostförmånen som uppstår när arbetsgivaren betalar måltider för en anställd. Förmånen uppstår eftersom kostnader för måltider som huvudregel räknas som privata. Värdet av kostförmånen är schablonberäknat istället för att beräknas enligt marknadsvärdet som ju är det vanliga för de flesta förmåner.

Tidigare räknades kostförmånen fram baserat på det genomsnittliga värdet för en normal lunch, men från och med 2021 har Riksdagen beslutat att kostförmånen ska beräknas med hjälp av prisbasbeloppet. Förmånsvärdet för helt fri kost, det vill säga frukost, lunch och middag, ska motsvara 0,52 procent av prisbasbeloppet och avrundas till närmaste femtal kronor. Förmånsvärdet för lunch respektive middag motsvaras av 40 procent av detta belopp och frukosten motsvaras av 20 procent.

För 2021 är förmånsvärdet för en lunch eller middag 100 kronor och för en frukost 50 kronor.

Mat på jobbet

Det är idag relativt vanligt att arbetsgivaren subventionerar värdekuponger eller exempelvis Rikskortet. Både kupongerna och Rikskortet räknas som kontanta betalmedel och förmånsvärdet i detta fall blir den del av värdet på kupongerna eller kortet som arbetsgivaren betalar för.

Om arbetsgivaren subventionerar den anställdes lunchkostnad genom att erbjuda lunchkuponger som endast är giltiga hos en speciell restaurang, till en lägre kostnad än om den anställde själv köpt kupongerna uppstår en kostförmån som motsvarar skillnaden mellan det den anställde betalar och det aktuella årets schablonbelopp för kostförmånen.

Detsamma gäller i de fall en arbetsgivare installerar en kyl eller frys med olika färdiga maträtter på arbetsplatsen. Arbetsgivaren köper in maträtterna till marknadspris från en matleverantör och de anställda kan sedan köpa dessa maträtter. Under förutsättning att den anställde får betala samma belopp som marknadspriset uppstår ingen skattepliktig förmån. Om arbetsgivaren däremot låter de anställda betala ett lägre pris uppstår en kostförmån.

Exempel

Arbetsgivaren betalar 55 kronor (inklusive moms) för de maträtter som köps in men den anställde betalar endast 40 kronor. Förmånen som de anställde ska beskattas för blir då 100 kronor (förmånsbeloppet för 2021) minus 40 kronor (som hen betalat själv) = 60 kronor.

Frukost

Om den anställde under en tjänsteresa bor på hotell där frukost ingår i rumspriset uppstår ingen skattepliktig förmån även om det är arbetsgivaren som betalar för hotellet. Detta grundar sig i att frukosten inte går att välja bort utan man får den på köpet. Om frukosten däremot inte ingår i rumspriset utan måste läggas till mot en extra kostnad så ska den anställde förmånsbeskattas.

På vissa arbetsplatser erbjuder arbetsgivaren frukost till de anställda vid arbetsdagens början men här bör man iaktta försiktighet då detta sannolikt innebär att en skattepliktig förmån för fri frukost uppstår.

Måltider i samband med representation

Måltider som arbetsgivaren betalar för den anställdes räkning i samband med extern och intern representation är skattefria. Observera dock att det är viktigt att reglerna som omger representation verkligen följs eftersom det annars kan vara så att måltiderna faktiskt blir skattepliktiga.

I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att om arbetsgivaren betalar måltider i samband med exempelvis övertid eller om man efter ett avslutat möte äter en gemensam lunch så utgör det skattepliktig förmån för vilken den anställde ska beskattas.

Konferenser och kurser

Om arbetsgivaren betalar måltider vid en extern konferens eller kurs är detta en skattepliktig förmån.

I samband med interna konferenser och kurser är måltiderna normalt sett skattefria så länge konferensen eller kursen inte pågår längre tid än en vecka.

Personalfest

Om arbetsgivaren bjuder på en måltid i samband med personalfest är den skattefri för den anställde förutsatt att personalfesten i övrigt följer reglerna för intern representation.

Lunchmåltid

Schablonvärdet 98 kronor för lunch är värderat efter värdet av en lunchmåltid av normal beskaffenhet, t.ex. dagens rätt, en lagad rätt med smör, bröd, sallad och måltidsdryck. Om måltiden avsevärt avviker från en lunchmåltid, typ dagens rätt ska måltiden värderas till marknadspris.

”Mat på jobbet”

Det har blivit vanligt att arbetsgivaren installerar en frys med olika färdiga maträtter, som de anställda kan äta till lunch. Arbetsgivaren köper in maten till marknadspris från en matleverantör. De anställda betalar samma pris till arbetsgivaren.

Det vanligaste är att den anställde med hjälp av ett kort som är personligt, registrerar uttag av mat. I slutet av månaden tar man ut en lista över matuttaget under månaden. Beloppet dras sedan från den anställdes nettolön. Den här typen av måltider är helt skattefria, så länge den anställde själv betalar måltiden.

Representation, extern

Om den anställde blir bjuden på en måltid av en affärskontakt betraktas det vanligen som en representationsmåltid. Den är skattefri för den anställde under förutsättning att syftet med representationen uppstått i samband med affärsrelationen. Detsamma gäller om den anställde bjuder en affärskontakt på en måltid. Det betraktas också som extern representation och är skattefri om måltiden är relaterad till affärskontakten.

Representation, intern

Om en anställd blir bjuden på en måltid i samband med interna möten för företaget blir inte detta en kostförmån under förutsättning att varaktigheten för sammankomsten är högst en vecka.

Arbetsgivaren kan bjuda på en måltid i samband med möten på företaget om dessa inte förekommer regelbundet, t.ex. varje vecka eller varannan vecka. Det ska också vara fråga om gemensamma måltidsarrangemang. Om arbetsgivaren betalar frukost varje morgon är detta en skattepliktig förmån. Däremot om arbetsgivaren bjuder på frukost en gång i månaden, t.ex. i samband med någon form av information, är detta skattefritt för den anställde.

Konferens

Om arbetsgivaren betalar kosten vid en extern konferens är detta en skattepliktig förmån.

Vid intern konferens innebär detta en intern representation och skattefrihet för måltiderna kan uppstå om konferensen inte pågår längre tid än en vecka.

Kurser

Om arbetsgivaren betalar måltiderna vid ett externt kursarrangemang, är detta en skattepliktig förmån.

Vid interna kurser kan arbetsgivaren betala måltiderna utan att det uppstår en skattepliktig förmån, varaktigheten får dock vara högst en vecka.

Bokföring

Om arbetsgivarens utgifter för kosten kan särredovisas debiteras vid inköpstillfället konto 7382 Kostnader för fria eller subventionerade måltider eller på konto 7380 Kostnader för förmåner för anställda. Arbetsgivaravgifter på kostförmånen debiteras konto 7512 Sociala avgifter för förmånsvärden.

Beskattning

När arbetsgivaren subventionerar den anställdes lunchkostnad genom köp av lunchkuponger, som endast är giltiga hos en speciell restaurang, uppstår en kostförmån för den del som arbetsgivaren betalar, resterande del ska betalas av den anställde genom avdrag på nettolönen för att en kostförmån inte ska uppstå. I de fall arbetsgivaren betalar ett lägre belopp för lunchkupongerna ska den anställde trots detta beskattas för värdet upp till den skattepliktiga schablonen.

Om arbetsgivaren i stället väljer att subventionera lunchen genom t.ex. ”Rikskortet” anses det vara ett betalningsmedel, som kan användas även till annat än luncher, t.ex. inköp av livsmedel. Förmånen räknas då som skillnaden mellan arbetsgivarens kostnad och det nettoavdrag som görs på den anställdes lön.

För den anställde

Värdet på en kostförmån ökar underlaget för beräkning av preliminärskatt.

För arbetsgivaren

Kostförmånernas värde är underlag för beräkning av arbetsgivaravgifter och redovisas som övrig skattepliktig förmån i arbetsgivardeklarationen på individnivå.

Kommentar

Det är viktigt att arbetsgivaren har tydliga rutiner för hur kostförmåner redovisas till den som sköter lönehanteringen då förmåner som huvudregel ska redovisas i den månad de har nyttjats. I de fall det av praktiska skäl inte går att få underlag på kostförmåner i samma månad som de åtnjutits är det tillåtet att låta redovisningen släpa en eller högst två månader.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...