Innehåll

Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Ledighet för föreningsverksamhet

En anställd har rätt att vara ledig för att utföra uppdrag i grundskolan åt en ideell förening eller liknande, som den anställde är medlem i.