Innehåll

På många arbetsplatser finns en första förbandslåda. Den kan förutom plåster även innehålla värktabletter.

Se även

läkemedel