Innehåll

Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Omfattande tjänstekörning

En anställd som har omfattande tjänstekörning med tjänstebilen kan få nedsättning av förmånsvärdet.

Se även

bilförmån