Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Parkering

 

En anställd som använder sin privata bil i tjänsten eller en förmånsbilsinnehavare som gör tjänstekörning får milersättning för sin tjänstekörning av arbetsgivaren. Milersättningen för tjänstebil är för närvarande 9,50 kronor per mil och för privat bil i tjänsten 18,50 kronor per mil. Den här ersättningen är skattefri för den anställde. Om arbetsgivaren betalar ersättning som överstiger de skattefria beloppen är den överstigande delen att betrakta som kontant lön. Avdrag för preliminärskatt ska göras och beloppet ska vara underlag för arbetsgivaravgifter.

Milersättningen är ersättning för enbart drivmedel, andra kostnader såsom parkeringskostnader inkluderas inte.

Parkeringsplats vid arbetsplatsen

En anställd som har förmånsbil blir inte beskattad för fri parkering vid arbetsplatsen. Detta gäller även om den anställde inte använder bilen i tjänsten.

Om en anställd med privat bil får parkeringsplats vid arbetsplatsen, är detta som huvudregel en skattepliktig förmån som ska värderas till marknadsvärde.

I de fall den privata bilen används minst 60 men mindre än 160 dagar och tjänstekörningen uppgår till minst 300 mil under de här dagarna kan parkringsplatsen vara skattefri de dagar bilen används i tjänsten. Man får då räkna ut hur stor del av förmånen som blir skattefri med tanke på hur många dagar med tjänstekörning den anställde har.

Om den anställde använder sin bil mer än 160 dagar och kör 300 mil under de här dagarna, blir förmån av parkeringsplats vid arbetsplatsen skattefri.

Det är i dessa fall viktigt att den anställde har en körjournal för att kunna visa på faktisk tjänstekörning.

Parkering under tjänsteresa

Om den anställde under tjänsteresa betalar parkeringskostnaderna kan han få kostnadsersättning för dessa från arbetsgivaren. Ersättningen är skattefri för den anställde och är en avdragsgill kostnad i arbetsgivarens rörelse.

Beskattning

För den anställde

Parkeringskostnad i samband med tjänsteresa samt parkeringskostnad för förmånsbil är skattefri ersättning. I de fall parkeringskostnaden inte är skattefri betraktas den som en skattepliktig förmån. Värdet ökar då den anställdes underlag för beräkning av preliminärskatt.

För företaget

Skattepliktig parkeringskostnad är underlag för beräkning av arbetsgivaravgifter. Beloppet ska redovisas som övrig skattepliktig förmån i arbetsgivardeklarationen på individnivå.