En anställd som har tjänstebil eller privat bil som används i tjänsten, får en del av kostnaderna betalda av arbetsgivaren, t.ex. milersättning vid tjänstekörning. Vanligen ersätter arbetsgivaren också parkeringskostnader i samband med tjänstekörning.

Parkeringsböter ska aldrig ersättas av arbetsgivaren. Detta gäller för resa både med privat bil eller förmånsbil. Avdrag för sådan kostnad i företagets räkenskaper eller den anställdes inkomstdeklaration medges inte. Det gäller oavsett om parkeringsböterna är utfärdade vid en tjänsteresa eller privatresa. Parkeringsböter ska alltså betalas av den anställde själv med nettolönen.

Bokföring

Erlagda parkeringsböter debiteras konto 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla.

Beskattning

För den anställde

Det belopp arbetsgivaren betalar ut ska vara underlag för beräkning av preliminärskatt.

För arbetsgivaren

Det utbetalda beloppet ska vara underlag för beräkning av arbetsgivaravgifter. Beloppet redovisas också som kontant bruttolön i arbetsgivardeklarationen på individnivå.

Kommentar

Om arbetsgivaren betalar den anställdes parkeringsbot och sedan gör ett avdrag från nettolönen, d.v.s. lön efter preliminärskatteavdrag, uppstår naturligtvis inget underlag för beräkning av preliminärskatt eller arbetsgivaravgifter.