En arbetsgivare kan ha olika fordringar på en anställd, t.ex. personallån. Om dessa fordringar ska betalas genom kvittning måste arbetsgivaren följa de regler som finns i lag om arbetsgivares kvittningsrätt.

Om den anställde erbjuds en förmånlig ränta på sitt personallån, kan en ränteförmån uppstå.