Innehåll

Vid plötsligt sjukdomsfall hos sammanboende nära anhörig kan arbetsgivaren bevilja den anställde permission, d.v.s. kort ledighet med bibehållen lön.

Se även

permission