På vissa företag skiljer man på profan helgdag och kyrklig helgdag.

Se även

klämdag