Innehåll

Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Resa

Arbetsgivaren kan vid vissa tillfällen anordna en resa där de anställda deltar. Resan benämns t.ex. konferensresa.