Innehåll

För anställda som arbetar och har sjöinkomst på svenskt fartyg ska fritt logi värderas till 0 kronor. Detta gäller både för arbetsgivarens beräkning av preliminärskatt, arbetsgivaravgifter och den anställdes inkomstdeklaration.