Innehåll

Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Sjukanmälan

Lag

Enligt lag (1991:1047) om sjuklön ska arbetsgivaren betala sjuklön för de första två veckorna av en sjukperiod. Arbetsgivaren är inte skyldig att betala sjuklön för tid före sjukanmälan.

Därför är det viktigt att regler för sjukanmälan till företaget finns upprättade. Till vem ska den anställde göra sjukanmälan? Ska den anställde ringa sin närmaste chef eller ska växel eller reception ta emot sjukanmälningar? Givetvis är det beroende på företagets storlek vilka rutiner man skapar. Viktigt är också att man har ordentliga rutiner för vidarebefordran av informationen till den som administrerar företagets löner. Vid lång sjukfrånvaro kan det bli aktuellt att löneavdrag görs för innevarande månad för att inte en bruttolöneskuld ska uppstå.

Den anställde ska anmäla sin sjukfrånvaro till arbetsgivaren första sjukdagen. Om den anställde dröjer med sin sjukanmälan och ringer på fjärde dagen blir de tre första sjukdagarna i det här fallet olovlig frånvaro om inte speciella skäl föreligger.

När sjuklöneperioden är slut och om den anställde är fortsatt sjuk ska arbetsgivaren meddela Försäkringskassan om fortsatt sjukfrånvaro. Anmälan till Försäkringskassan ska ske inom sju kalenderdagen från dag 15.

Arbetsgivaren kan göra sjukanmälan direkt på Försäkringskassans hemsida.