Arbetsgivare ska göra ett preliminärskatteavdrag när lön betalas ut till en anställd. Skolungdomar eller studerande som jobbar under exv. lov och ledigheter kan dock slippa skatteavdrag helt och hållet under förutsättning att inkomsten inte överstiger 22 207 kronor (2023). Den studerande måste vara bosatt i Sverige under hela året.

Om inkomsten beräknas bli högre än 22 207 kr (2023) måste ansökan om jämkning göras till Skatteverket. Ansökan om jämkning kan göras direkt på Skatteverkets hemsida eller genom att man fyller i och skickar in blanketten “Jämkning för skolungdom och studerande (ändringar av preliminär A-skatt)”. Blanketten kan hämtas på Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se.

Beslut om ändrad beräkning av skatteavdrag måste lämnas till arbetsgivaren.

Om man antar att inkomsten inte blir högre än 22 207 kronor under 2023 behöver man inte ansöka hos Skatteverket om ändrad skatteberäkning. Det räcker med att fylla i uppgift om årsinkomst m.m. på blanketten “Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag”. Blanketten lämnas sedan underskriven till arbetsgivaren som kan betala ut lön utan att göra skatteavdrag så länge inkomsten inte överstiger 22 207 kronor.

Bokföring

Löner som betalas ut till skolungdom och studerande utgör bruttolön och bokförs på lämpligt konto i kontogrupp 70 eller 72.