Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Skuldsanering

Lag

Skuldsaneringslag (2016:675) tillkom för att ge en svårt skuldsatt person möjlighet att under vissa förutsättningar helt eller delvis befrias från att betala sina skulder.

Sedan lagen kompletterades 2016 finns numera två typer av skuldsanering. Den första är en s.k. vanlig skuldsanering och omfattar i princip endast privatpersoner. Den andra är skuldsanering för företag som tidigare inte kunnat ansöka om skuldsanering.

Vanlig skuldsanering

Skuldsaneringslagen har tre viktiga syften:

 • den ska ge svårt skuldsatta personer möjlighet att lösa sina ekonomiska problem

 • den ska verka förebyggande genom att kreditprövningarna blir noggrannare

 • borgenärerna ska få så stor del som möjligt av sina fordringar.

En person kan få skuldsanering om:

 • så svårt skuldsatt att man inte på något sätt kommer att kunna betala sina skulder på flera år

 • skuldsaneringen är skälig med hänsyn till de personliga och ekonomiska förhållandena

 • personen ska vara folkbokförd i Sverige

 • personen får inte ha pågående näringsförbud

 • man kan bara få skuldsanering en gång.

Ansökan om skuldsanering sker på särskild blankett som kan hämtas från Kronofogdens hemsidawww.kronofogden.sedär finns också vägledning om hur man fyller i blanketten.

I den nya lagstiftningen har vissa förenklingar vid ansökan skett. Det gå att ansöka digitalt via Kronofogdens e-tjänst.

Det är enklare att ansöka, man behöver inte lämna detaljerade uppgifter om skulder. Man börjar betala direkt vid Kronofogdens beslut om att inleda skuldsanering. Tanken är att skuldsaneringen ska komma igång så fort som möjligt.

Chansen att få skuldsanering mer än en gång är något större än tidigare.

När ansökan kommit in till Kronofogden sker en bedömning av ansökan. Man gör en prognos över möjligheterna att betala skulderna. Faktorer som påverkar bedömningen är bl.a. den totala skulden, framtida inkomster, ålder, arbetsförmåga och utbildning, eventuell sjukdom eller arbetslöshet. Bedömningen görs från fall till fall och det står ingenting i lagen om hur stor skulden ska vara.

Vid bedömningen tas också hänsyn till följande:

 • största delen av skulderna ska vara minst tre till fyra år gamla

 • hur skulderna har uppkommit t.ex. lån till bostad, borgensåtagande, skatteskulder eller konsumtion

 • den sökande ska verkligen ha försökt att betala sina skulder

 • den sökande ska själv vara aktiv och delta i Kronofogdens bedömning.

Om den sökande uppfyller kraven inleder Kronofogden en skuldsanering.

Den sökande får under skuldsaneringstiden, vanligen fem år, leva på existensminimum. De sökande betalar själv enligt betalningsplanen. Om den sökande inte betalar enligt betalningsplanen kan skuldsaneringen upphävas. Vanligen på grund av att någon borgenär begär det.

Skuldsanering för företag

Sedan en ändring 2017 i skuldsaneringslagen finns numera möjlighet för företag att ansöka om skuldsanering. Det gäller den som är eller har varit involverad i en näringsverksamhet. Den gäller också den som är närstående till en företagare.

En skuldsanering för företagare går till på ungefär samma sätt som en vanlig skuldsanering men det finns några viktiga skillnader:

 • I ansökan behöver man lämna fler och mer detaljerade uppgifter. En sökande behöver till exempel specificera sina skulder mer noga än vid vanlig skuldsanering.

 • Man har inga betalningsfria månader.

 • Skulden ska alltid betalas under tre år.

 • Det går inte att få skuldsanering om man inte betalar någonting.

 • Man betalar normalt av på skulderna var tredje månad.

Ansökan görs på Kronofogdens blankett ”Ansökan om skuldsanering för företagare” som laddas ner från Kronofogdens hemsidawww.kronofogden.seeller via Kronofogdens e-tjänst.