Innehåll

Vårt skattesystem baseras på att man betalar skatt redan under det år som man får sin inkomst. Den skatt som dras av är dock preliminär till dess att man lämnat en inkomstdeklaration som Skatteverket granskar och jämför med den avdragna preliminära skatten. Detta resulterar i ett beslut om slutlig skatt och i slutskattebeskedet som Skatteverket sedan skickar ut framgår om den preliminära skatten under inkomståret varit för hög eller för låg, d.v.s. om man fått ett överskott eller underskott på sitt skattekonto.

Om det finns ett överskott på skattekontot som överstiger 100 kronor betalas de pengarna ut automatiskt förutsatt att det finns ett bankkonto angivet som pengarna kan utbetalas till.

Om det finns ett underskott betyder det att mer skatt behöver betalas in och det måste då göras senast på den angivna förfallodagen. Förfallodagen är 90 dagar från det beslutsdatum som finns angivet i slutskattebeskedet. För de flesta privatpersoner kommer slutskattebeskedet i augusti och förfallodatum är då 12 november.

Fram till förfallodatumet debiteras kostnadsränta med 1,25 % på underskottet. Efter förfallodagen höjs kostnadsräntan till 16,25 %. För att undvika kostnadsränta går det bra att betala in underskottet före förfallodatumet.