Innehåll

Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Sökanderesa

När en anställd söker arbete på annan ort än hemorten kan Arbetsförmedlingen ersätta biljettkostnad och eventuell logikostnad.

Se även

resebidrag