Innehåll

Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Tjänstebostad

Lag

Med vissa tjänster följer skyldighet att bo i en viss bostad, exempelvis för landshövdingar och kyrkoherdar. Om arbetsgivaren betalar bostaden, helt eller delvis, uppstår en skattepliktigt förmån.