Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Tjänstledighetsavdrag

Avtal

Löneavdrag vid tjänstledighet görs enligt det kollektivavtal som arbetsgivaren är bunden av. På företag som har kollektivavtal för tjänstemän, och även många företag som ej är kollektivavtalsbundna, gör man vanligen avdrag enligt följande:

Om ledighetsperioden omfattar högst fem arbetsdagar görs avdrag per arbetsdag

tjanstledighetsavdrag-01

tal inom parentes användes vid 6-dagarsvecka

alternativt

tjanstledighetsavdrag-02

Om ledighetsperioden omfattar fler än fem arbetsdagar görs avdrag för varje kalenderdag i ledighetsperioden.

tjanstledighetsavdrag-03

Kalenderdagsavdrag innebär att avdrag görs för varje dag i ledighetsperioden, alltså helgdagar, lediga dagar osv. Ledigheten får dock inte påbörjas eller avslutas på en för den anställde arbetsfri söndag eller helgdag. I vissa kollektivavtal har den här regeln utökats till att gälla även arbetsfri lördag. Julafton, nyårsafton och midsommarafton jämställs i det här avseendet med lördag.

Vid ledighet del av dag görs frånvaroavdrag per timme. Storleken på avdraget är beroende av veckoarbetstiden, vid 40-timmarsvecka görs avdrag med

tjanstledighetsavdrag-04

vid deltidsanställning måste månadslönen räknas om till heltidslön. Omräkningen förutsätter då att vi känner till den anställdes sysselsättningsgrad, d.v.s. arbetstiden uttryckt i procent.

Exempel

En anställd arbetar deltid 30 timmar per vecka. Ordinarie arbetstid för heltidsanställda vid företaget är 40 timmar.

tjanstledighetsavdrag-05

Omräkning till heltidsmånadslön

tjanstledighetsavdrag-06

Exempel

Lön för 30 timmars arbetstid per vecka

tjanstledighetsavdrag-07

För deltidsanställd som arbetar endast en del av veckans dagar, s.k. intermittent deltidsarbete, görs frånvaroavdrag per arbetsdag oavsett hur lång ledighetsperioden är. Avdraget räknas ut på följande sätt:

tjanstledighetsavdrag-08

Tal inom parentes används vid 6-dagarsvecka.

Exempel

En anställd arbetar måndag-onsdag varje vecka och har 12 000 kronor i månadslön. Vid tjänstledighet ska avdrag göras enligt följande:

tjanstledighetsavdrag-09

Om ledigheten omfattar en hel månad görs avdrag med hela månadslönen.

Inom andra kollektivavtalsområden, t.ex. Svensk Handel, görs frånvaroavdrag per arbetsdag oavsett hur lång ledighetsperioden är,

tjanstledighetsavdrag-10

Vid frånvaro del av dag

tjanstledighetsavdrag-11

Kommentar

I de fall den anställde avlönas per timme görs naturligtvis inget frånvaroavdrag. Det är dock viktigt att frånvaron registreras med tanke på semestergrundande tid.

Bokföring

Ledighetsavdrag från den anställdes bruttolön krediteras konto 7011 Löner kollektivanställda eller konto 7211 Löner tjänstemän. Avdraget kan också bokföras på konto 7018 Bruttolöneavdrag, kollektivanställda eller 7218 Bruttolöneavdrag, tjänstemän.

Beskattning

Tjänstledighetsavdrag görs från den anställdes bruttolön och medför ett lägre underlag för beräkning av preliminärskatt för den anställde och ett lägre underlag för beräkning av arbetsgivaravgift.