Innehåll

Avtal

Inom vissa avtalsområden, t.ex. för lärare och annan skolpersonal, finns anställda som är lediga under sommarlovet, s.k. uppehållsanställda. För uppehållsanställda använder man inte semesterlagens regler om intjänande av semesterlön.

Under sommarledigheten betalas uppehållslön ut. Den har tjänats in under arbetsåret genom att månadslönen reducerats med en uppehållsfaktor. Vilken uppehållsfaktor som gäller beror på hur många kalenderdagar som arbetsåret omfattar. Dessutom är det vanligt att uppehållsfaktorn höjs när den anställde fyller 40 år.

Exempel

Greta arbetar i köket i skolan och har 18 500 kronor i månadslön. Hon har uppehållsfaktor 0,90.

Månadslön 18 500,00 × 0,90 = 16 550,00

Greta får alltså 16 550 kronor i månadslön hela året. Skillnaden 1 950 kronor blir en avsättning till lönen under uppehållet.