Innehåll

Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Upphörande av anställning

När en person slutar sin anställning är det vissa åtgärder som arbetsgivaren måste vidta.

Slutlönen till den anställde ska betalas ut senast månaden efter det att anställningen upphört. I slutlönen ska i förekommande fall semesterersättning ingå.

Om arbetsgivaren har kollektivavtal med ett tjänstemannaförbund ska den anställde avanmälas från ITP-försäkringen. Detta görs hos Collectum antingen via särskild blankett eller påwww.collectum.se. Tjänstegrupplivförsäkring TGL och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA avslutas när anmälan till Collectum sker.

För arbetsgivare som har kollektivavtal med ett LO-förbund krävs ingen avanmälan till arbetsmarknadsförsäkringarna. Avanmälan sker vid den årliga lönerapporteringen till Fora Försäkringscentral.

Om anställningen har pågått i mer än tre månader har den anställde rätt till ett arbetsbetyg. Om anställningen pågått kortare tid än tre månader räcker det att arbetsgivaren skriver ut ett arbetsintyg.

Arbetsbetyget eller arbetsintyget ska inte förväxlas med arbetsgivarintyg som den anställde ska lämna till A-kassan om han blir arbetslös. Påwww.arbetsformedlingen.sefinns blankett med ifyllnadsstöd för arbetsgivarintyg.