Innehåll

Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Utökat särskilt högriskskydd

När en anställd blir sjuk ska arbetsgivaren betala sjuklön under den första delen av sjukperioden. Det här regleras i lag (1991:1047)om sjuklön.