Innehåll

Rätt Moms 2022 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Agent

Definition

Förmedling kan ske i eget namn (kommission) eller i annans namn (agent). Den som i eget namn förmedlar en vara eller en tjänst för annans räkning, och får betalning för varan eller tjänsten, ses i momshänseende som en återförsäljare och är därför skattskyldig för moms. En agent däremot förmedlar en vara eller tjänst men gör det i någon annans namn. Agenten sammanför endast säljare och köpare utan att själv vara part i själva försäljningen av varan eller tjänsten. Till skillnad från kommissionären kan därför agenten inte jämställas med en återförsäljare och bli skattskyldig för försäljningen. Agenten är normalt endast skattskyldig för sin provision. Observera att förändringarna i och med EU:s e-handelspaket tillför nya bedömningar. En stor del av all distansförsäljning av varor till privatperson sker via olika plattformar (elektroniska marknadsplatser). Från och med 1 juli 2021 kan en plattform som möjliggör försäljning bli skyldig att redovisa momsen till rätt EU-land. Se vidare ordet e-handel.