Innehåll

Rätt Moms 2022 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

B2B

Definition

Förkortningen B2B betyder ”business to business” dvs. försäljning från ett företag till ett annat företag. Detta har betydelse när man ska besvara frågan i vilket land en transaktion ska beskattas (beskattningsland). Olika regler för beskattning gäller nämligen om köparen är beskattningsbar person, t.ex. företag (B2B) eller konsument som inte anses som beskattningsbar person, t.ex. en privatperson (business to consumer, B2C).

Förkortningen C2C betyder ”consumer to consumer” dvs. försäljning mellan konsumenter. Om privatpersoner delar varor eller tjänster (C2C) inom ramen för den s.k. delningsekonomin kan en momsbeskattning ske om den som säljer anses bli en beskattningsbar person (B2C).