Innehåll

Rätt Moms 2021 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Barnomsorg

Beskattning

Social omsorg är undantaget från moms, dvs. momsfritt. Med social omsorg avses offentlig och privat verksamhet för barnomsorg, äldreomsorg, stöd och service till vissa funktionshindrade och annan jämförlig omsorg. Skatteverket har i ett ställningstagande kommenterat hur personaluthyrning inom sektorn social omsorg ska hanteras (181025, dnr: 202 398382-18/111).

Lagrum

3 kap. 4 § och 7 § mervärdesskattelagen (1994:200)

Kommentar

Rättspraxis har successivt förändrats och en utvidgning av området som omfattas av momsfriheten har skett. Skatteverket sammanfattar i ett ställningstagande (181025, dnr: 202 398382-18/111) hur den prövning eller test ska göras för att bedöma om tjänsten omfattas av momsfriheten eller inte.

”Social omsorg är offentlig och privat verksamhet för barnomsorg, äldreomsorg, stöd och service till vissa funktionshindrade och annan jämförlig omsorg. Undantaget gäller även varor eller tjänster med nära anknytning till social omsorg om förutsättningarna för detta är uppfyllda.

För att en tjänst ska vara sådan social omsorg som kan undantas från skatteplikt ska följande vara uppfyllt:

  • Tjänsten som tillhandahålls ska vara av social karaktär.

  • Säljaren ska vara ett offentligrättsligt organ eller en erkänd aktör av social karaktär.

För att ett tillhandahållande av en vara eller en tjänst ska ha nära anknytning till social omsorg och därför undantas från skatteplikt ska följande tre kriterier vara uppfyllda:

  • Både köparen och säljaren ska vara offentligrättsliga organ eller erkända aktörer av social karaktär.

  • Varan eller tjänsten ska vara absolut nödvändig för den undantagna omsorgstjänsten.

  • Det grundläggande syftet med varan eller tjänsten får inte vara att vinna ytterligare intäkter genom verksamhet i direkt konkurrens med kommersiella företag som måste betala mervärdesskatt.”

Barnpassning i hemmet, vård av sjukt barn, hämtning och lämning samt läxläsningen är inte sådan barnomsorg som ska vara befriad från moms anser Högsta förvaltningsdomstolen (120913, målnr: 5018-11) som fastställer ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...