Innehåll

Rätt Moms 2019 - Anna Sandberg Nilsson & Lena Westfahl

Brexit  Brexit

Storbritannien har för avsikt att lämna EU (Brexit). Europeiska rådet enades i april 2019 om en andra förlängning av tidsfristen för det brittiska utträdet och den gäller nu längst till och med den 31 oktober 2019. Vid ett utträde kommer Storbritannien inte längre att vara ett EU-land utan transaktioner med landet blir istället beskattade som en import respektive en export vilket medför annan rapportering till och från Skatteverket och Tullverket.

Skatteverket har i sin rättsliga vägledning förtydligat några frågeställningar om återbetalning av moms och om gränsöverskridande transaktioner.

Skatteverket anger att om Brexit sker utan ett giltigt utträdesavtal gäller följande för återbetalning av brittisk moms. Det elektroniska förfarandet ska användas om ansökan görs innan Storbritannien lämnar EU. Efter att Storbritannien har lämnat EU går det inte längre att ansöka via Skatteverkets elektroniska portal om återbetalning av brittisk moms. Istället kan ansökan, i form av en pappersblankett, lämnas direkt till skattemyndigheten i Storbritannien.

Skatteverket anger vidare att om Brexit sker utan något utträdesavtal kan det inträffa att ett förvärv av varor från Storbritannien ger upphov till skattskyldighet för såväl ett unionsinternt förvärv som för en import. I en sådan situation ska beskattning inte ske av det unionsinterna förvärvet utan endast av importen.

 

import

landskod

unionsinternt förvärv

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%