Innehåll

Rätt Moms 2022 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

C2C

Definition

Förkortningen C2C betyder ”consumer to consumer” dvs. försäljning mellan konsumenter. Denna förkortning ska skiljas från B2B (business to business) eller B2C (business to consumer). Innebörden av dessa begrepp har betydelse när man ska besvara frågan i vilket land en transaktion ska beskattas (beskattningsland).  Om privatpersoner delar varor eller tjänster (C2C) inom ramen för den s.k. delningsekonomin kan en momsbeskattning ske om den som säljer anses bli en beskattningsbar person (B2C), se vidare ordet delningsekonomi och e-handel.