Definition

I momshänseende definieras utlägg på ett snävare sätt än i t.ex. redovisningshänseende och i det vanliga språkbruket. Vid vidarefakturering av utlägg måste ett företag ta reda på om de aktuella kostnaderna är en kostnadskomponent, ett utlägg i civilrättslig mening eller ett inköp och en vidareförsäljning innan det kan avgöra hur momsen ska hanteras.

Se även

utlägg