Innehåll

Rätt Moms 2022 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Co-working

Co-working eller kontorskollektiv uppkommer när människor och företag med olika yrken och inriktning arbetar i gemensamma lokalytor.

Högsta förvaltningsdomstolen (210204, ref 6 I och II) har bedömt hur olika medlemskap eller prenumerationer ska bedömas i momshänseende. Tjänsterna som bedömdes gav kunder tillgång till en aktivitetsbaserad arbetsplats i mån av plats, tillsammans med vissa tjänster som wifi, nätverksmöjligheter, kaffe, kopieringstjänster och en s.k. community manager. Antalet medlemmar eller prenumeranter var långt större än antalet flexibla arbetsplatser i anläggningen.

Skatteverket analyserar domarna och anger i rättsfallskommentar (210312, dnr: 8-806485) att sammanlagt tre olika former av medlemskap eller prenumeration kan urskiljas och att följande gäller för momsbeskattningen av dessa.

Ett medlemskap eller prenumeration som ger kunderna tillgång till en flexibel arbetsplats i mån av plats samt vissa tjänster innebär inte uthyrning av fastighet utan är en momspliktig tjänst. En annan form av prenumeration som ger kunderna tillgång till en fast arbetsplats samt vissa tjänster innebär en kombination av uthyrning av fastighet och momspliktiga tjänster, som därför i sin helhet är ett momspliktigt tillhandahållande. Den tredje form av prenumeration som prövades i målen innehöll utöver vissa tjänster egen tillgång till ett låsbart kontorsrum, som i huvudsak innebar uthyrning av fastighet. Denna variant av prenumeration är i sin helhet undantagen från moms.

Skatteverket anger vidare att verket avser att närmare redogöra för bedömningen av uthyrning av arbetsplatser i momshänseende i ett kommande ställningstagande.