Innehåll

Rätt Moms 2022 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Införsel

Definition

Med införsel menas att en vara levereras in till Sverige från ett annat land (EU-land eller tredje land).

Beskattning

I det fall en vara levereras till Sverige från ett land utanför EU:s momsområde utgör detta en import. Tullverket är beskattningsmyndighet för import av privatpersoner och icke beskattningsbara personer. Skatteverket är beskattningsmyndighet vad gäller momsregistrerade företag. I det fall en vara levereras till Sverige från ett annat EU-land utgör detta en införsel och kallas även ett s.k. unionsinternt förvärv. Ett unionsinternt förvärv beskattas av Skatteverket genom att köparen redovisar förvärvet i sin skattedeklaration.