Innehåll

Rätt Moms 2021 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Kassarabatt

Beskattning

Bonus, rabatter och andra prisnedsättningar som säljaren ger en kund vid försäljning och leverans av en vara eller en tjänst får minska det underlag som momsen beräknas på (beskattningsunderlaget). Beskattningsunderlaget blir då priset minus rabatten. Det kan t.ex. vara frågan om mängdrabatter (volymrabatter) och rabatter till trogna kunder. När det gäller kassarabatter, dvs. rabatt som ges om betalning görs inom viss tid, ska momsen alltid korrigeras. För andra rabatter än kassarabatter finns en valmöjlighet som innebär att momsen inte behöver korrigeras om ett avtal finns om detta mellan säljare och köpare.

Avseende kassarabatter ska rabatten påverka momsen och korrigering av beskattningsunderlaget göras. Detta medför att en kreditfaktura som uppfyller momslagens krav alltid ska ställas ut. Kreditfakturan är en förutsättning för att säljaren ska ha rätt att minska den utgående moms. Kreditfakturan ska även medföra motsvarande minskning av ingående moms för köparen.

Detta krav att kassarabatt ska korrigera beskattningsunderlaget samt momsens fakturaregler har medfört praktiska problem. Med anledning av dessa praktiska problem har Skatteverket uttalat att en separat kreditfaktura inte behöver ställas ut om det redan av ursprungsfakturan framgår motsvarande uppgifter som en kreditfaktura skulle innehålla. Skatteverket ställer därför (ställningstagande 040708, dnr 130 407673-04/1152) följande tre krav för att denna förenklade hantering ska kunna tillämpas:

  • Den tid inom vilken kassarabatten medges ska anges på ursprungsfakturan.

  • Om kassarabatten utnyttjas ska det anges på fakturan uppgift om ändringen av beskattningsunderlaget och ändringen av momsen.

  • Kopia av betalningshandling som visar att betalning har skett inom föreskriven tid kompletterar fakturan.

Lagrum

7 kap. 6 § mervärdesskattelagen (1994:200)

Kommentar

Ett företag ställer ut en faktura på 1 000 kronor plus moms med 25 % dvs. 250 kronor. Fakturan är komplett med utgångspunkt från momslagens regler. Dessutom anger säljaren i fakturan att kassarabatt om 3 % kan erhållas om betalning sker inom viss tid. Om företaget även anger t.ex. följande i fakturan ”vid utnyttjad kassarabatt ska beskattningsunderlaget sänkas med 30 kronor samt moms 25 % med 7,50 kronor” är fakturan, enligt Skatteverket, tillräcklig för att nedsättningen av moms ska kunna göras utan en separat kreditfaktura. Betalningshandling som visar när betalning skett och att kassarabatten därmed utnyttjats ska även komplettera fakturan, se vidare ordet faktura. I och med att dessa handlingar finns så kan säljaren korrigera sin utgående moms (d.v.s. sänka skatten).

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...