Innehåll

Rätt Moms 2021 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Kassarabatt

Beskattning

Bonus, rabatter och andra prisnedsättningar som säljaren ger en kund vid försäljning och leverans av en vara eller en tjänst får minska det underlag som momsen beräknas på (beskattningsunderlaget). Beskattningsunderlaget blir då priset minus rabatten. Det kan t.ex. vara frågan om mängdrabatter (volymrabatter) och rabatter till trogna kunder. När det gäller kassarabatter, dvs. rabatt som ges om betalning görs inom viss tid, ska momsen alltid korrigeras. För andra rabatter än kassarabatter finns en valmöjlighet som innebär att momsen inte behöver korrigeras om ett avtal finns om detta mellan säljare och köpare.

Avseende kassarabatter ska rabatten påverka momsen och korrigering av beskattningsunderlaget göras. Detta medför att en kreditfaktura som uppfyller momslagens krav alltid ska ställas ut. Kreditfakturan är en förutsättning för att säljaren ska ha rätt att minska den utgående moms. Kreditfakturan ska även medföra motsvarande minskning av ingående moms för köparen.

Detta krav att kassarabatt ska korrigera beskattningsunderlaget samt momsens fakturaregler har medfört praktiska problem. Med anledning av dessa praktiska problem har Skatteverket uttalat att en separat kreditfaktura inte behöver ställas ut om det redan av ursprungsfakturan framgår motsvarande uppgifter som en kreditfaktura skulle innehålla. Skatteverket ställer därför (ställningstagande 040708, dnr 130 407673-04/1152) följande tre krav för att denna förenklade hantering ska kunna tillämpas:

 • Den tid inom vilken kassarabatten medges ska anges på ursprungsfakturan.

 • Om kassarabatten utnyttjas ska det anges på fakturan uppgift om ändringen av beskattningsunderlaget och ändringen av momsen.

 • Kopia av betalningshandling som visar att betalning har skett inom föreskriven tid kompletterar fakturan.

Lagrum

7 kap. 6 § mervärdesskattelagen (1994:200)

Kommentar

Ett företag ställer ut en faktura på 1 000 kronor plus moms med 25 % dvs. 250 kronor. Fakturan är komplett med utgångspunkt från momslagens regler. Dessutom anger säljaren i fakturan att kassarabatt om 3 % kan erhållas om betalning sker inom viss tid. Om företaget även anger t.ex. följande i fakturan ”vid utnyttjad kassarabatt ska beskattningsunderlaget sänkas med 30 kronor samt moms 25 % med 7,50 kronor” är fakturan, enligt Skatteverket, tillräcklig för att nedsättningen av moms ska kunna göras utan en separat kreditfaktura. Betalningshandling som visar när betalning skett och att kassarabatten därmed utnyttjats ska även komplettera fakturan, se vidare ordet faktura. I och med att dessa handlingar finns så kan säljaren korrigera sin utgående moms (d.v.s. sänka skatten).

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...