Innehåll

Definition

De olika medlemsländerna i EU betecknas med en landskod. Landskoden återfinns som en del av det s.k. VAT-numret (momsregistreringsnumret) som är en viktig förutsättning för att EU-handeln inom EU ska fungera. Köparens VAT-nummer ska bl.a. anges i fakturan vid EU-handel och likaså ska VAT-numret anges i en den periodiska sammanställningen. Landskoden på den avsändande eller mottagande medlemsstaten ska anges i Intrastaten vid leverans till (s.k. införsel) eller från (s.k. utförsel) Sverige. Förutom EU:s 27 medlemsstater återfinns även Nordirland i listan nedan som från 2021 har prefixet ”XI” när VAT-numret ska anges.

1.

Belgien

BE

2.

Bulgarien

BG

3.

Cypern

CY

4.

Danmark

DK

5.

Estland

EE

6.

Finland

FI

7.

Frankrike

FR

8.

Grekland

EL

9.

Irland

IE

10.

Italien

IT

11.

Kroatien

HR

12.

Lettland

LV

13.

Litauen

LT

14.

Luxemburg

LU

15.

Malta

MT

16.

Nederländerna

NL

17.

Nordirland

XI

18.

Polen

PL

19.

Portugal

PT

20.

Rumänien

RO

21.

Slovakien

SK

22.

Slovenien

SI

23.

Spanien

ES

24.

Sverige

SE

25.

Tjeckien

CZ

26.

Tyskland

DE

27.

Ungern

HU

28.

Österrike

AT

Kommentar

Sedan utträdet ur EU 31 januari 2020 har Storbritannien under en övergångsperiod fortsatt att ingå i den inre marknaden med EU:s momsregelverk och Tullunion. Det gällde fram till 31 december 2020. Som medlem i EU hade brittiska momsregistreringsnummer prefixet ”GB”. I och med utträdet upphör dessa att gälla. För Nordirland och varuhandel gäller från och med 1 januari 2021 prefixet ”XI” när VAT-numret ska anges.