Innehåll

Rätt Moms 2021 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Landskod

Definition

De olika medlemsländerna i EU betecknas med en landskod. Landskoden återfinns som en del av det s.k. VAT-numret (momsregistreringsnumret) som är en viktig förutsättning för att EU-handeln inom EU ska fungera. Köparens VAT-nummer ska bl.a. anges i fakturan vid EU-handel och likaså ska VAT-numret anges i en den periodiska sammanställningen. Landskoden på den avsändande eller mottagande medlemsstaten ska anges i Intrastaten vid leverans till (s.k. införsel) eller från (s.k. utförsel) Sverige.

1.

Belgien

BE

2.

Bulgarien

BG

3.

Cypern

CY

4.

Danmark

DK

5.

Estland

EE

6.

Finland

FI

7.

Frankrike

FR

8.

Grekland

EL

9.

Irland

IE

10.

Italien

IT

11.

Kroatien

HR

12.

Lettland

LV

13.

Litauen

LT

14.

Luxemburg

LU

15.

Malta

MT

16.

Nederländerna

NL

17.

Nordirland

XI

18.

Polen

PL

19.

Portugal

PT

20.

Rumänien

RO

21.

Slovakien

SK

22.

Slovenien

SI

23.

Spanien

ES

24.

Sverige

SE

25.

Tjeckien

CZ

26.

Tyskland

DE

27.

Ungern

HU

28.

Österrike

AT

Kommentar

Sedan utträdet ur EU 31 januari 2020 har Storbritannien under en övergångsperiod fortsatt att ingå i den inre marknaden med EU:s momsregelverk och Tullunion. Det gäller fram till 31 december 2020. I samband med utträdesavtalet har ett protokoll upprättats för att bevara och skydda samarbetet mellan Storbritannien, Nordirland och Irland. Protokollet innebär att Nordirland även efter övergångsperiodens utgång ska betraktas som ett EU-land vid handel med varor mellan Nordirland och EU. Observera att handel med tjänster inte omfattas av protokollet vilket innebär att Nordirland ska behandlas som ett land utanför EU vid sådan handel.

För att EU-handeln med varor ska kunna fungera är det viktigt att kunna identifiera beskattningsbara personer och icke-beskattningsbara juridiska personer via ett separat momsregistreringsnummer (VAT-nummer). Som medlem i EU hade brittiska momsregistreringsnummer prefixet ”GB”. I och med utträdet upphör dessa att gälla. För Nordirland och varuhandel gäller från och med 1 januari 2021 prefixet ”XI” när VAT-numret ska anges.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...