Barnpassning i hemmet, vård av sjukt barn, hämtning och lämning samt läxläsning är inte sådan barnomsorg som ska vara befriad från moms anser Högsta förvaltningsdomstolen (120913, målnr: 5018-11) som fastställer ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden.