Innehåll

Rätt Moms 2022 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Lokalhyra

Uthyrning av lokaler är enligt huvudregeln en momsfri fastighetstjänst. Om en uthyrare hyr ut momsfritt har denne inte möjlighet att göra avdrag för ingående moms avseende kostnader som tillhör lokalerna. Den ingående momsen blir en kostnad. Uthyraren behöver därför ta ut en högre hyra av sina hyresgäster för att täcka sina kostnader (inklusive momsen på dessa kostnader). På detta sätt vältras den ej avdragsgilla momsen över på hyresgästen i form av högre hyra och detta brukar kallas en kumulativ momseffekt. För att undvika den kumulativa momseffekten och att momsen inte ska blir en kostnad för hyresgäster som själva är skattskyldiga till moms, finns bestämmelser om s.k. frivillig skattskyldighet vid lokaluthyrning.