Rätt Moms 2021 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Massage

Massage är en skattepliktig tjänst och skattesatsen är 25 %. En anställd kan som inkomstskattefri förmån få enklare motion betald av sin arbetsgivare. Massage räknas som friskvård. Så länge friskvården riktar sig till alla anställda kan den utgöra en skattefri förmån. Skatteverket anser att ett friskvårdsbidrag som uppgår till högst 5 000 kronor inklusive moms är skattefritt för de anställda. Se vidare Rätt Skatt.

När det gäller personalvårdsförmåner hänvisar momsreglerna till vad som gäller inkomstskattemässigt. Momsavdrag kan därmed medges för det som räknas som personalvård t.ex. massage, förutsatt att företaget ifråga bedriver momspliktig verksamhet.

Definition

Massage är en skattepliktig tjänst och skattesatsen är 25 %. En anställd kan som inkomstskattefri förmån få enklare motion betald av sin arbetsgivare. Massage räknas som friskvård. Så länge friskvården riktar sig till alla anställda kan den utgöra en skattefri förmån. Skatteverket anser att ett friskvårdsbidrag som uppgår till högst 5 000 kr inklusive moms är skattefritt för de anställda. Se vidare Rätt Skatt.

Lagrum

8 kap. 3 § och 9 § mervärdesskattelagen (1994.200)

Beskattning

För momsavdrag gäller generellt att avdrag medges för ingående moms som hänför sig till inköp i momspliktig verksamhet. Den som bedriver blandad verksamhet (momspliktig och momsfri verksamhet) har begränsad avdragsrätt för moms. För privata kostnader medges inte avdrag för moms.

När det gäller personalvårdsförmåner hänvisar momsreglerna till vad som gäller inkomstskattemässigt. Momsavdrag kan därmed medges för det som räknas som personalvård t.ex. massage, förutsatt att företaget ifråga bedriver momspliktig verksamhet.