Innehåll

Rätt Moms 2022 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Mobilmoms

För att förhindra momsbedrägerier infördes omvänd lokal beskattning (omvänd moms) för mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer (prop. 2020/21:20) 1 april 2021. Omvänd moms gäller endast om det totala beskattningsunderlaget för omsättning av sådana varor överstiger 100 000 kronor i fakturan.

Omvänd moms används främst för att underlätta internationell handel (se EU-handel, tjänstebeskattning och import). Den omvända lokala (svenska) beskattningen används mellan företag främst för att motverka bedrägerier i vissa branscher. Omvänd lokal beskattning avser fall där transaktionen sker inom Sverige men där säljaren inte debiterar svensk moms utan låter den svenske köparen redovisa momsen i stället.

Skatteverket har inte utfärdat några särskilda ställningstaganden kring de nya reglerna men har skapat ett särskilt avsnitt i den rättsliga vägledningen (se följande: mervärdesskatt/skattskyldighet/omvänd skattskyldighet/övriga fall).

Skatteverket anger att för att köparen ska bli skattskyldig krävs det att det inte bara är inköpet av dessa varor som gör att denna är skyldig att momsregistrera sig. Om köparen bedriver momsfri verksamhet och därför inte är momsregistrerad så ska omvänd moms inte tillämpas. Däremot gäller omvänd skattskyldighet oavsett om säljaren är en svensk eller en utländsk beskattningsbar person.

I den rättsliga vägledningen förtydligas vad som avses med mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer, bl.a. anges följande.

”Detta innebär att det inte endast är mobiltelefoner som omfattas av omvänd skattskyldighet utan till exempel även vissa klockor, s.k. smartwatches, som har en mobiltelefonifunktion. Även surfplattor med inbyggd mobiltelefon, eller en hjälm med inbyggd mobiltelefon omfattas av begreppet. Däremot omfattas inte walkie-talkier, stationära telefoner eller mobiltelefontillbehör som säljs separat från mobiltelefonen, till exempel laddare eller mobilskal.

För begreppet integrerade kretsanordningar kan ledning hämtas från de varor som hänförs till nummer 8542 31 90 i bilaga I (tulltaxan) till Kombinerade nomenklaturen.

Med spelkonsol avses en apparat som är speciellt anpassad för datorspel och vars primära funktion är att spela datorspel på.

Med pekdatorer avses portabla, platta datorer med tryckkänslig skärm, både surfplattor och läsplattor omfattas.

Med bärbara datorer avses lättburna datorer försedda med ett uppladdningsbart batteri för kortare bruk utan tillgång till nätström.”

Skatteverket anger vidare att det är det totala beskattningsunderlaget för mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer per faktura som ska överstiga 100 000 kr. Om flera fakturor ställs ut vid ett köptillfälle ska varje enskild faktura bedömas för sig.

För att avgöra beskattningsunderlaget per faktura behöver en bedömning göras om det är fråga om ett eller flera tillhandahållanden. Om det är ett tillhandahållande ska allt ingå vid beräkningen av tröskelbeloppet om 100 000 kr. Skatteverket anger som exempel när mobiltelefon säljs i ett paket tillsammans med en laddsladd. Om det är fråga om flera tillhandahållanden så ska respektive bedömas för sig. Skatteverket anger som exempel när mobiltelefon och mobilskal säljs tillsammans.

Vid försäljning av begagnade varor enligt vinstmarginalbeskattningsreglerna tillämpas inte reglerna om omvänd lokal beskattning.

Staten, liksom alla statliga affärsverk och alla kommuner, anses bedriva ekonomisk verksamhet i någon omfattning och de är därför beskattningsbara personer, enligt Skatteverket. Med kommun förstås kommun och region enligt kommunallagen. Det innebär att reglerna om omvänd lokal beskattning ska tillämpas vid försäljning till dessa.