Rätt Moms 2021 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Momskoder

Det finns en mängd olika metoder för bokföring av moms. Beroende på vilka syften ett ekonomisystem ska fylla i ett företag kan det förekomma bokföring på olika momskonton eller någon form av momskodning av transaktioner. Ett företag kan helt fritt välja ett passande sätt att bokföra men vald lösning måste medföra en korrekt momsredovisning i en skattedeklaration.

I Rätt Moms återfinns ett stort antal fakturaexempel med momskoder. Momskoderna ska styra valt ekonomisystem att generera rätt moms i upprättade fakturor och i momsredovisningen. I fakturaexemplen i denna bok är momskoderna upplagda på följande sätt:

Momskod

Medför

1

svensk moms skattesats 25 %

2

svensk moms skattesats 12 %

3

svensk moms skattesats 6 %

4

tjänst till företag i annat EU-land, beskattas inte i Sverige (tjänstebeskattning)

5

tjänst till företag i land utanför EU, beskattas inte i Sverige (tjänstebeskattning)

6

vara till företag med VAT-nummer i annat EU-land och levererad till annat EU-land, beskattas inte i Sverige (EU-vara till kund med VAT-nummer)

7

vara levererad till företag i land utanför EU (export), beskattas inte i Sverige

8

civilrättsligt utlägg

9

momsfri tjänst

Beskattning

Det är viktigt att satta momskoder ständigt revideras och uppdateras. Momslagstiftningen ändras ständigt och ny rättspraxis medför att momshanteringen kan komma att ändras. Dessutom förändras ett företags verksamhet ofta och nya transaktioner kan tillkomma som medför behov av nya eller förändrade momskoder. Om ett företag har en stor mängd transaktioner, såväl försäljning som inköp, blir vikten av fungerande momskoder väsentlig. Korrekta och uppdaterade momskoder medför en korrekt och välfungerande momsrapportering som minimerar riskerna, arbetsinsatsen och därmed kostnaderna.

När ett företag startar upp sin verksamhet, inför ett nytt ekonomihanteringssystem eller när det sker förändringar i momslagstiftningen är det viktigt att ett antal viktiga förutsättningar gås igenom för att säkerställa att momsredovisningen blir korrekt. Exempelvis bör man fundera över följande frågor:

Generellt t.ex.

 • Har företaget utländska filialer och/eller dotterbolag?

 • Har företaget utländska momsregistreringar?

 • Har företaget utländska lager?

Kund-, produkt-, leveransdata t.ex.

 • Vilken typ av varor och/eller tjänster säljer företaget?

 • Har företaget rätt uppgifter om kunderna, t.ex. momsregistreringsnummer (VAT-nummer), leveransadresser, kan kunden ha flera nummer eller adresser?

 • Vilken momsskattesats gäller för varor/tjänster?

 • Kan utländsk moms behöva debiteras, i så fall till vilken skattesats?

 • Från och till vilken plats levereras varor?

Valuta t.ex.

 • Vilken valuta används vid fakturering till olika kunder?

 • Vilken valutakurs ska användas när faktura skickas efter leverans respektive förskott?

Faktura t.ex.

 • Vilka formella regler måste fakturan uppfylla?

 • Vilka fakturatexter ska stå på fakturan vid användning av viss momskod?

Momskoder t.ex.

 • Av vilka data i systemet ska momskoden byggas för rätt momshantering vid olika transaktioner?

 • Används rätt kod vid fakturering respektive inköp?

 • Vilken typ av rapporter ska systemet kunna generera, t.ex. uppgifter till skattedeklaration, kvartalsrapport och Intrastat?

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...