Innehåll

Det finns en mängd olika metoder för bokföring av moms. Beroende på vilka syften ett ekonomisystem ska fylla i ett företag kan det förekomma bokföring på olika momskonton eller någon form av momskodning av transaktioner. Ett företag kan helt fritt välja ett passande sätt att bokföra men vald lösning måste medföra en korrekt momsredovisning i en skattedeklaration.

I Rätt Moms återfinns ett stort antal fakturaexempel med momskoder. Momskoderna ska styra valt ekonomisystem att generera rätt moms i upprättade fakturor och i momsredovisningen. I fakturaexemplen i denna bok är momskoderna upplagda på följande sätt:

Momskod

Medför

1

svensk moms skattesats 25 %

2

svensk moms skattesats 12 %

3

svensk moms skattesats 6 %

4

tjänst till företag i annat EU-land, beskattas inte i Sverige (tjänstebeskattning)

5

tjänst till företag i land utanför EU, beskattas inte i Sverige (tjänstebeskattning)

6

vara till företag med VAT-nummer i annat EU-land och levererad till annat EU-land, beskattas inte i Sverige (EU-vara till kund med VAT-nummer)

7

vara levererad till företag i land utanför EU (export), beskattas inte i Sverige

8

civilrättsligt utlägg

9

momsfri tjänst

Beskattning

Det är viktigt att satta momskoder ständigt revideras och uppdateras. Momslagstiftningen ändras ständigt och ny rättspraxis medför att momshanteringen kan komma att ändras. Dessutom förändras ett företags verksamhet ofta och nya transaktioner kan tillkomma som medför behov av nya eller förändrade momskoder. Om ett företag har en stor mängd transaktioner, såväl försäljning som inköp, blir vikten av fungerande momskoder väsentlig. Korrekta och uppdaterade momskoder medför en korrekt och välfungerande momsrapportering som minimerar riskerna, arbetsinsatsen och därmed kostnaderna.

När ett företag startar upp sin verksamhet, inför ett nytt ekonomihanteringssystem eller när det sker förändringar i momslagstiftningen är det viktigt att ett antal viktiga förutsättningar gås igenom för att säkerställa att momsredovisningen blir korrekt. Exempelvis bör man fundera över följande frågor:

Generellt t.ex.

 • Har företaget utländska filialer och/eller dotterbolag?

 • Har företaget utländska momsregistreringar?

 • Har företaget utländska lager?

Kund-, produkt-, leveransdata t.ex.

 • Vilken typ av varor och/eller tjänster säljer företaget?

 • Har företaget rätt uppgifter om kunderna, t.ex. momsregistreringsnummer (VAT-nummer), leveransadresser, kan kunden ha flera nummer eller adresser?

 • Vilken momsskattesats gäller för varor/tjänster?

 • Kan utländsk moms behöva debiteras, i så fall till vilken skattesats?

 • Från och till vilken plats levereras varor?

Valuta t.ex.

 • Vilken valuta används vid fakturering till olika kunder?

 • Vilken valutakurs ska användas när faktura skickas efter leverans respektive förskott?

Faktura t.ex.

 • Vilka formella regler måste fakturan uppfylla?

 • Vilka fakturatexter ska stå på fakturan vid användning av viss momskod?

Momskoder t.ex.

 • Av vilka data i systemet ska momskoden byggas för rätt momshantering vid olika transaktioner?

 • Används rätt kod vid fakturering respektive inköp?

 • Vilken typ av rapporter ska systemet kunna generera, t.ex. uppgifter till skattedeklaration, kvartalsrapport och Intrastat?