Innehåll

Rätt Moms 2021 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Momskompensation

Definition

Staten har inte rätt att göra avdrag för ingående moms enligt momslagen. Även om en myndighet deklarerar utgående moms i en skattedeklaration, är den ingående moms därför alltid 0 kronor. Däremot kan de myndigheter som omfattas av ”Förordning (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt” rekvirera ett belopp motsvarande sina momskostnader. Av förordningen och det s.k. Myndighetsregistret som återfinns på Ekonomistyrningsverkets webbplatswww.esv.se, framgår myndigheter som omfattas av regeln. För myndigheter som inte kan få kompensation för moms är anslagen budgeterade att kompensera kostnader inklusive moms.

Kommun och region ska i en skattedeklaration dra av ingående moms som avser den verksamheten som medför skattskyldighet. I denna redovisning tillämpas reglerna som gäller för vanliga företag vid bedömning av om avdrag får göras för ingående moms. För ingående moms på kostnader som tillhör den del av verksamheten som inte omfattas av skattskyldighet finns ett särskilt system för momsersättning till kommuner.

Se även

kommun

staten

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...