Innehåll

Rätt Moms 2021 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Motion och friskvård

En anställd kan som inkomstskattefri förmån få enklare motion betald av sin arbetsgivare. Vad som utgör enklare motion har utvecklats genom åren. Ett alternativ till traditionell motion är friskvård i form av föredrag om stresshantering, kost och träning. Så länge friskvården riktar sig till alla anställda utgör den en skattefri förmån. Se vidare Rätt Skatt och Rätt Lön.

Skatteverket anser att friskvårdsbidrag för enklare motion och friskvård får uppgå till 5 000 kronor inklusive moms per år och anställd. Detta anses ligga i linje med en dom från Högsta förvaltningsdomstolen hösten 2019 (HFD, mål nr 6561-18) där man meddelade att 6 500 kronor är ett för högt belopp. Detta leder till att momsbeloppet som får dras av kan uppgå till 283 kronor när friskvården utgör t.ex. ett gymkort med 6 % debiterad moms (5,66 % × 5 000).

Definition

En anställd kan som inkomstskattefri förmån få enklare motion betald av sin arbetsgivare. Vad som utgör enklare motion har utvecklats genom åren. Numera är det inte bara sporter som styrketräning, simning, fotboll och innebandy som omfattas. Även aktiviteter som t.ex. golf, ridning, segling, utförsåkning och kajakpaddling utgör motion av enklare slag och mindre värde. Ett alternativ till traditionell motion är friskvård i form av föredrag om stresshantering, kost och träning. Likaså faller massage in under friskvård. Så länge friskvården riktar sig till alla anställda utgör den en skattefri förmån. Se vidare Rätt Skatt och Rätt Lön.

Skatteverket anser att friskvårdsbidrag för enklare motion och friskvård får uppgå till 5 000 kronor inklusive moms per år och anställd. Detta anses ligga i linje med en dom från Högsta förvaltningsdomstolen hösten 2019 (HFD, mål nr 6561-18) där man meddelade att 6 500 kronor är ett för högt belopp. Detta leder till att momsbeloppet som får dras av kan uppgå till 283 kronor när friskvården utgör t.ex. ett gymkort med 6 % debiterad moms (5,66 % × 5 000).

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...