Innehåll

Skyldighet att redovisa moms uppkommer tidigare än när inkomstskatten bedömer att någon bedriver näringsverksamhet. Näringsverksamhet kräver bl.a. vinstsyfte men momsbeskattning kan uppkomma redan när någon betraktas vara en beskattningsbar person. Beskattningsbar person är den som ”självständigt bedriver ekonomisk verksamhet, oavsett på vilken plats och oberoende av verksamhetens syfte eller resultat”.

Begreppet skiljer sig från näringsverksamhet eftersom de så kallade rörelsekriterierna ska vara uppfyllda (varaktighet, självständighet och vinstsyfte) för att näringsverksamhet ska föreligga. Detta innebär i praktiken att någon kan anses vara en beskattningsbar person (ett syfte att vinna intäkter) och skattskyldig till moms utan att bedriva näringsverksamhet (då vinstsyfte saknas).

För att någon ska vara skattskyldig till moms enligt huvudregeln, ska följande fyra förutsättningar vara uppfyllda:

omsättning görs av varor eller tjänster omsättningen är momspliktig omsättningen görs av en beskattningsbar person i denna egenskap omsättningen görs inom landet.