Innehåll

Rätt Moms 2022 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Naturläkemedel

Produkter som säljs under benämningarna naturmedel, frilistade naturmedel, naturläkemedel, traditionellt växtbaserade läkemedel, homeopatika och frilistad homeopatika utgör inte livsmedel enligt momslagen. Moms ska därför tas ut med 25 % av beskattningsunderlaget. Skatteverkets ställningstagande 061018, dnr: 131 477862-06/111.