Innehåll

Rätt Moms 2021 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Outsourcing av fakturering

Det är uttryckligen tillåtet i momslagen att lägga ut faktureringen på någon annan, s.k. outsourcing av faktureringen. Outsourcing innebär att en faktura utfärdas i den skattskyldiges namn och för dennes räkning av en tredje person. På samma sätt som vid självfakturering ligger ansvaret för att en korrekt faktura utfärdas på säljaren.

Lagrum

11 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200)

Kommentar

Handlingen som utställs vid outsourcing är en faktura även om den praktiskt utfärdas av en tredje person och ska därför ha samma innehåll som en faktura. Det är här viktigt att påtala att fakturorna avser säljarens försäljning och utgående moms. Den utgör en del av säljarens bokföringsmaterial. Handlingen som upprättas ska vara utställd i säljarens namn och inte i det företags namn som utför själva faktureringstjänsten.

Detta är ett problem vid samfaktureringar där flera säljare utfärdar en gemensam handling. I Skatteverkets ändring av föreskrifter om förenklad faktura enligt mervärdesskattelagen (SKVFS 2007:13) framgår att kravet på löpnummer kan frångås i en fullständig faktura i följande fall:

 • när omsättning av elektrisk kraft och upplåtelse av elnät utfärdas i samma handling och,

 • när en återförsäljare utfärdar faktura avseende inbyte av en säljares investeringsvara och denna faktura utfärdas i samma handling som faktura avseende återförsäljarens egen omsättning av motsvarande vara.

Observera att i andra fall med gemensam faktura för flera olika säljares omsättning gäller de vanliga reglerna. Detta innebär att om reglerna om förenklad faktura kan användas krävs inte separata löpnummer för respektive säljare. Om däremot en fullständig faktura måste utfärdas måste löpnummer för respektive säljare återfinnas i samfakturan. I Skatteverkets skrivelse (060113, dnr: 131 19703-06/111) påpekar Skatteverket också att vid självfakturering och när faktureringen läggs ut på en tredje person (outsourcing) ska separata löpande nummerserier användas för respektive säljares räkning.

År 2004 gjordes en stor anpassning av de svenska momsreglerna till EU:s faktureringsdirektiv och Skatteverket utfärdade en stor mängd skrivelser och ställningstaganden kring olika fakturafrågor. Från 2013 har fakturareglerna ytterligare harmoniserats inom EU och momslagens regler har därmed förändrats ytterligare.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...