Rätt Moms 2021 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Öresundsbron

Beskattning

På broavgiften mellan Sverige och Danmark utgår det moms. Det finns en sak som skiljer momsen på broavgiften från annan moms i ett företag. Ett svenskt företag som har full avdragsrätt för moms får dra av all moms som står på kvittot i den svenska skattedeklarationen trots att hälften av momsen är dansk moms och tillfaller Danmark. Att länderna ska dela på den utgående momsen som står på kvittot för broavgiften framgår av ett unikt avtal som är tecknat mellan Sverige och Danmark. Det innebär i praktiken att det finns både svensk och dansk moms på samma underlag. För att få en praktisk hantering av avdragsrätten för momsen på broavgiften reglerade man detta i avtalet länderna emellan. Det medför att ett svenska företag med rätt till avdrag för moms ska redovisa hela momsbeloppet i den svenska skattedeklarationen trots att halva momsbeloppet ska tillfalla Danmark. På motsvarande sätt får ett danskt företag dra av svensk moms enligt gällande danska regler. Avtalet mellan länderna är unikt i sitt slag eftersom man normalt sett aldrig får dra av ett annat lands moms i sin skattedeklaration.

Utländska företag som varken är momsregistrerade i Sverige eller Danmark kan ansöka om återbetalning av såväl den svenska som den danska momsen hos Skatteverket.

Lagrum

Lag (2000:142) om avtal med Danmark om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen över Öresund

Kommentar

Tänk på att avdrag för momsen på broavgiften medges enligt allmänna momsregler. Det innebär att den ingående momsen får dras av i samma omfattning som gäller för övriga inköp i verksamheten. Ett företag som är fullt ut momspliktigt får därmed dra av all moms på broavgiften. Om företaget har begränsad avdragsrätt p.g.a. att man bedriver s.k. blandad verksamhet (momspliktig och momsfri verksamhet) så ska även den ingående momsen på broavgiften begränsas. Observera att ovanstående regel är ett undantag och att utländsk debiterad moms i andra fall aldrig får dras av i den svenska skattedeklarationen. Företag som har kvitton eller fakturor med debiterat utländsk moms ska i normalfallet istället ansöka om återbetalning av utländsk moms hos respektive utländsk skattemyndighet.