Innehåll

Rätt Moms 2022 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Region

Från och med 1 januari 2020 ersätts beteckningen för kommuner på regionalnivå, dvs. landsting, med beteckningen regioner.

Se även

kommun