Innehåll

Definition

Staten har inte rätt att göra avdrag för ingående moms enligt momslagen. Även om en myndighet deklarerar utgående moms i en skattedeklaration, är den ingående moms därför alltid 0 kronor. Däremot kan de myndigheter som omfattas av ”Förordning (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt” rekvirera ett belopp motsvarande sina momskostnader. Av förordningen och det s.k. Myndighetsregistret som återfinns på Statistiska centralbyråns (SCB:s) webbplats,www.myndighetsregistret.scb.se, framgår vilka myndigheter som omfattas av regeln. För myndigheter som inte kan få kompensation för moms är anslagen budgeterade att kompensera kostnader inklusive moms.

Kommun och region ska i en skattedeklaration dra av ingående moms som avser den verksamheten som medför skattskyldighet. I denna redovisning tillämpas reglerna som gäller för vanliga företag vid bedömning av om avdrag får göras för ingående moms. För ingående moms på kostnader som tillhör den del av verksamheten som inte omfattas av skattskyldighet finns ett särskilt system för momsersättning till kommuner.

Se även

kommun

staten